อาหารไทย worksheets and exercises

คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
รูปใดคือ แอปเปิ้ล
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
จับคู่ผลไม้
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานขนมหวาน
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานอาหารหลัก 5 หมู่
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
Food and restaurants
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
workseet food
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานเรื่องอาหารไทยอะไรเอ่ย
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงาน เรื่อง อาหารไทยอะไรเอ่ย
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานที่ 5 drag&drop
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานที่ 4 join
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานที่ 3 checkbox
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานที่ 2 Dropdown
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานที่ 1
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานโยงเส้นจับคู่ผลไม้ ผัก
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานที่5Written answer
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานที่4Join
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานที่3Checkbox
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
ใบงานที่2Dropdown
ปิด