ใบงาน เรื่อง อาหารไทยอะไรเอ่ย

ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนด
Language: Thai
Subject: อาหารไทย > คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
Age: 13 - 15