ระบบฉีดเชื้อเพลิง worksheets and exercises

จงบอกชื่อให้ถูกต้อง
ใบงานที่. 5
เครื่องมือ
ใบงานที่ 5 Written answer
จับคู่ให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 4.Join
เครื่องมือ
ใบงานที่ 4 Join
เครื่องมือ
ใบงาน ที่ 3 Checkbox
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
ใบงานที่ 3
เลือกชื่อที่ถูกต้องตรงกับภาพ
ใบงานที่ 2 Dropdown
เลือกชิ้นส่วนให้ตรงกับภาพ
ใบงานที่ 1 Written answer
ปิด