เทคโนโลยี worksheets and exercises

วิทยาการคำนวณ
ใบงานอัลกอริทึม
วิทยาการคำนวณ
กิจกรรมที่ 4.2
วิทยาการคำนวณ
กิจกรรมที่ 1.3
คอมพิวเตอร์
FN210222566
วิทยาการคำนวณ
กิจกรรมที่ 1.3
วิทยาการคำนวณ
กิจกรรมที่ 2.2
วิทยาการคำนวณ
ใบงานที่6.1 ตัวแปร
วิทยาการคำนวณ
ใบงาน ตรวจสอบมัลแวร์
ปิด