คำถามท้ายบทที่ 2 ม.2

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > Design and technology
Age: 13 - 14