ใบงานที่ 1.4 การรวบรวมข้อมูล

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > Design and technology
Age: 13 - 14