การออกแบบโปรแกรม ด้วยการเขียนข้อความ (1)

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand