ใบกิจกรรมการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14