ใบงานที่ 4 รหัสจำลอง

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand