แบบฝึกหัด การจับคู่ภาพ

ให้นักเรียนจับคู่ภาพให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
แบบฝึกหัด การจับคู่ภาพ
ให้นักเรียนจับคู่ภาพให้ถูกต้อง
ข้อ 1
ข้อ 2
ไก่ กับ ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน ?
15+15=?