แบบฝึกทักษะที่ 2.3 เตรียมห้องพักให้หน่อย

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 6 - 7