วิทย์คำนวณม.3

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 14 - 15