บทที่ 2 ขั้นตอนวิธีการ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 11 - 12
Start drawing!
Start drawing!