การเขียนอัลกอริทึม

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13

*โรงงานผลิตปลากระป๋อง ได้ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นโดยการชั่งน้ำหนักของสินค้า ซึ่งตามมาตรฐานของโรงงานปลากระป๋อง 1 ชิ้น จะต้องหนักไม่ต่ำกว่า 440 กรัม แสดงผลว่า ผ่านมาตรฐาน หากมีน้ำหนักน้อยกว่า แสดงผลว่ากำจัดทิ้ง*