Φώτα ναυσιπλοΐας και σήματα ημέρας

Ένα διαδραστικό τεστ με φανούς και σήματα ημέρας που θα σε βοηθήσουν να ελέγξεις τις γνώσεις σου.
Language: Greek
Subject: Αλλα > Αλλα
Age: 17 - 18

Φώτα ναυσιπλοΐας και σήματα ημέρας

Ένα διαδραστικό τεστ με φανούς και σήματα ημέρας που θα σε βοηθήσουν να ελέγξεις τις γνώσεις σου.

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Ιστιοφόρο που κινείται με χρήση της μηχανής του

Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών που δεν κινείται στο νερό

Πλοίο ακυβέρνητο

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Την πλώρη πλοίου που ασχολείται με την αλιεία με δίχτυα κινούμενου στο νερό

Την πρύμη ιστιοφόρου κινούμενου χωρίς μηχανές με μήκος πιθανόν μεγαλύτερο από 20 μέτρα

Την αριστερή πλευρά πλοίου που ασχολείται με καταδυτικές εργασίες

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Την πρύμη υδροπτέρυγου ή αερόστρωμνου κινούμενου το νερό

Την πρύμη ρυμουλκού που έλκει ρυμουλκούμενο

Την πλώρη πλοίου που ασχολείται με την αλιεία (χρήση συσκευών εκτός των διχτυών) και κινείται στο νερό

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Την πρύμη κινούμενου πλοίου εμποδιζόμενου από το βύθισμά του

Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών που δεν κινείται στο νερό

Την πρύμη ιστιοφόρου που κινείται με χρήση της μηχανής του

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Την πλώρη ρυμουλκού με μήκος ρυμούλκιου μεγαλύτερου από 200 μέτρα

Την πλώρη κινούμενου μηχανοκίνητου πλοίου (πιθανόν μήκους πάνω από 50 μέτρα) εμποδιζόμενου από το βύθισμά του

Την πλώρη πλοίου που ασχολείται με επιχείρηση ναρκαλιείας

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Πλοίο που ασχολείται με δραστηριότητες ναρκαλιείας

Πλοίο ακυβέρνητο

Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Πλοίο που ασχολείται με δραστηριότητες ναρκαλιείας

Πλοίο που ασχολείται με την αλιεία με δίχτυα

Πλοηγό σκάφος (πιλοτίνα)

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Πλοίο ακυβέρνητο

Πλοίο ρυμουλκούμενο

Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Πλοίο που ρυμουλκεί με μήκος ρυμούλκιου μεγαλύτερο από 200 μέτρα

Πλοίο ακυβέρνητο

Πλοίο αγκυροβολημένο

Ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει:

Πλοηγό σκάφος (πιλοτίνα) ακίνητο στο νερό

Την πρύμη ρυμουλκού που έλκει ρυμουλκούμενο

Την πλώρη ρυμουλκού με μήκος ρυμούλκιου μεγαλύτερου από 200 μέτρα