Μια επανάληψη βασικών όρων του μαθήματος ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 2.

Ερωτήσεις σωστού-λάθους για εξάσκηση στην ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων του μαθήματος ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 2.
Language: Greek
Subject: Αλλα > Αλλα
School grade: Greece Greece

Μια επανάληψη βασικών όρων του μαθήματος ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 2.

Ερωτήσεις σωστού-λάθους για εξάσκηση στην ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων του μαθήματος ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 2.

Από το φαινόμενο ορίζοντα μετρούνται τα ύψη των αστέρων με τον εξάντα.

Η γραμμή Απηλιώτη Ζέφυρου είναι κάθετη με την μεσημβρινή γραμμή.

Στο σύστημα των ισημερινών συντεταγμένων, ως βάση λαμβάνεται ο ουράνιος ισημερινός.

Ο κάθετος κύκλος ο οποίος τέμνει κάθετα το επίπεδο του μεσημβρινού του τόπου ονομάζεται πρώτος κάθετος κύκλος.

Σύμφωνα με τον 3ο νόμο του Κέπλερ, ο κύβος της αστρικής περιφοράς ενός πλανήτη γύρω από τον Ήλιο είναι ανάλογος του τετραγώνου της μέσης απόστασης του πλανήτη από τον Ήλιο.

Η συνεχής ταπείνωση του νερού από την πλήμη μέχρι τη ρηχία ονομάζεται αμπώτιδα.

Το επίπεδο ή στάθμη του χάρτη, βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την κατώτατη πλήμη που παρατηρήθηκε ποτέ.

Τα αναστροφικά ρεύματα περιορίζονται από την τοπογραφία της περιοχής.

Ο ωρικός κύκλος του αστεριού συνεχώς μεταβάλει την θέση του σε σχέση με τον ακίνητο ουράνιο μεσημβρινό του τόπου.

Το άθροισμα ανατολικής και δυτικής ωρικής γωνίας είναι 180° .

Οι εσωτερικοί πλανήτες παρουσιάζουν αποχή έως 90°.

Οι αμφιφανείς αστέρες που έχουν απόκλιση ομώνυμη προς το πλάτος, παρουσιάζουν ημερινό τόξο μεγαλύτερο από το νυκτερινό.

Στις μεσημβρινές παρατηρήσεις με απλό υπολογισμό έχουμε άμεση εύρεση του γεωγραφικού μήκους.

Οι κομήτες ανήκουν στη γενική κατηγορία των απλανών.

Ο πλανήτης Αφροδίτη είναι εξωτερικός.

Ο φαινόμενος ορίζοντας διέρχεται από τα μάτια του παρατηρητή.

Η αληθής ανατολή των ουράνιων σωμάτων πραγματοποιείται όταν το κέντρο τους περνάει το μαθηματικό ορίζοντα.

Η ώρα ζώνης διαφέρει από την ώρα Greenwish πάντα κατά ακέραιο αριθμό.

Κατά τη στιγμή της πάνω μεσημβρινής διάβασης ενός ουρανίου σώματος, το αστέρι έχει το ελάχιστο ύψος Ηλ.

Η κλίση ή απόκλιση (δ) είναι μια από τις δύο ισημερινές συντεταγμένες.