ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ --- Επανάληψη βασικών όρων θεωρίας του 7ου κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Language: Greek
Subject: Αλλα > Αλλα

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ --- Επανάληψη βασικών όρων θεωρίας του 7ου κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

Η αστρονομική μονάδα (AstronomicalUnit – AU) αντιπροσωπεύει

Η φαινόμενη διάμετρος του Ήλιου

Εσωτερικοί πλανήτες είναι

Οι ναυτιλιακοί απλανείς

Το μέγεθος (magnitude) των ουρανίων σωμάτων

Ο ουράνιος ισημερινός είναι

Ο ωρικός κύκλος ενός αστέρα

Όλα τα σημεία του μαθηματικού ή αληθή ορίζοντα

Ο φαινόμενος και ο αισθητός ορίζοντας συμπίπτουν

Η μεσημβρινή γραμμή

Η πολική απόσταση Ρ (PolarDistance) ενός ουράνιου σώματος

Η ορθή αναφορά (RA)

Με τον εξάντα μετράμε

Κατά την κάτω μεσημβρινή διάβαση ενός αστέρα

Κατά τη διάρκεια του ναυτιλιακού λυκαυγούς

Η ευθεία που ενώνει έναν πλανήτη με τον ήλιο ονομάζεται

Η ευθεία που ενώνει το περιήλιο με το αφήλιο

Οι εσωτερικοί πλανήτες

Οι εξωτερικοί πλανήτες

Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Κέπλερ, οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος κινούνται γύρω από τον Ήλιο