ΤΡΙΓΩΝΟ ΘΕΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τα στοιχεία του τριγώνου θέσης είναι από τα σημαντικότερα μέρη της θεωρίας και συχνά αποτελεί θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ας ελέγξουμε λοιπόν τις γνώσεις μας με τη βοήθεια του παρακάτω τεστ.
Language: Greek
Subject: Αλλα > Αλλα
School grade: Greece Greece

ΤΡΙΓΩΝΟ ΘΕΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τα στοιχεία του τριγώνου θέσης είναι από τα σημαντικότερα μέρη της θεωρίας και συχνά αποτελεί θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ας ελέγξουμε λοιπόν τις γνώσεις μας με τη βοήθεια του παρακάτω τεστ.

Να αντιστοιχήσετε σωστά τα στοιχεία του τριγώνου θέσης ενός ουράνιου σώματος

Κορυφή Π

Το ίχνος του αστέρα

Ο επάνω πόλος του παρατηρητή

Κορυφή Ζ

Κορυφή Σ

Η ζενιθιακή απόσταση

Η Πολοζενιθιακή απόσταση

Πλευρά ΠΖ

Πλευρά ΠΣ

Το αζιμούθιο

Πλευρά ΖΣ

Το Ζενίθ του παρατηρητή

Γωνία ΖΠΣ

Η πολική απόσταση

Γωνία ΠΖΣ

Η ωρική γωνία

Γωνία ΠΣΖ

Η παραλλακτική γωνία