ใบงานที่1.1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > Design and technology
Age: 15 - 16