วิภาดา รูปสูง

My worksheets

คอมพิวเตอร์
เหมือนหรือต่าง
คอมพิวเตอร์
แยกส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์
แยกส่วนประกอบบบบ
คอมพิวเตอร์
แยกส่วน สร้างใหม่
คอมพิวเตอร์
ใบงานที่1.1
คอมพิวเตอร์
บรรณานุกรม
คอมพิวเตอร์
ใบงานที่3.2
คอมพิวเตอร์
ใบงาที่2.1
เทคโนโลยี
ใบงานที่2.2
เทคโนโลยี
ใบงานที่1.3
เทคโนโลยี
ใบงานที่1.2
เทคโนโลยี
ใบงานที่1.1