ใบงานที่1.2

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand