ใบงานที่ 2. ทดสอบ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 11 - 12