แบบฝึกหัดที่ 2 โค้ดมอเตอร์

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 11 - 12