อุปกรณ์ IOT (Internet of things)

จงตอบคำถามต่อไปนี้อุปกรณ์ IOT (Internet of things)
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 18 - 25

อุปกรณ์ IOT (Internet of things)

จงตอบคำถามต่อไปนี้อุปกรณ์ IOT (Internet of things)

อุปกร์นี้คืออะไร