ทักษะการสังเกต

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > พื้นฐาน
School grade: Thailand Thailand
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 77 หมู่ 1 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเขตการปกครองเป็นจำนวน 25 อำเภอ
ในการจัดกิจกรรมโครงการชมรมวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 250 คน
จุ่มกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินลงไปในน้ำมะนาวพบว่ากระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
สายน้ำเชี่ยวเกรี้ยวกราดราดรดหิน สู่พื้นดินสิ้นสลายกลายสถาน
ดูกลมกลืนชื่นชิดสนิทนาน ผสมผสานผ่านพ้นล้นคูคลอง
เวียงกุมกาม เมืองโบราณอายุกว่า 727 ปี เป็นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา