สารบริสุทธิ์

จงตอบคำถามต่อไปนี้

สารบริสุทธิ์

จงตอบคำถามต่อไปนี้

จงอธิบายความหมายของสารบริสุทธิ์