เครื่องมือพิเศษ (Special tool)

จงจับคู่ภาพและชื่อเครื่องมือพิเศษให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: ช่างยนต์ > ช่างยนต์
Age: 16 - 25