เครื่องมือพื้นฐาน (Basic tool)

จงจับคู่ภาพและชื่อเครื่องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: ช่างยนต์ > ช่างยนต์
Age: 18 - 25
เครื่องมือพื้นฐาน (Basic tool)
จงจับคู่ภาพและชื่อเครื่องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.