แบบฝึกหัดที่ 2 หาลิมิต โดย ทบ.

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > แคลคูสัส
Age: 17 - 18
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!