แบบฝึกหัดที่ 14 เรื่องปริพันธ์จำกัดเขต

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > แคลคูสัส
Age: 17 - 18
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!