แบบฝึกหัดที่ 15 เรื่อง พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > แคลคูสัส
Age: 17 - 18
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!