ข้อสอบคล้าย PAT1 ปี64 ข้อ 24

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > แคลคูสัส
Age: 17 - 18

1. f มีจุดวิกฤติที่ x = 6

2. f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ ที่ x = 3

3. f มีค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมบูรณ์บนช่วง [ 2 , 5 ]

4. f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง ( 3 , 4 )

5. f เป็นฟังก์ชันลดบนช่วง ( 0 , 1 )