ข้อสอบคล้าย PAT1 ปี62 ข้อ 39

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > แคลคูสัส
Age: 17 - 18
Start drawing!