संख्या ओळख

निर्मिती श्री.प्रमोद दिगंबर मोरे सहशिक्षक रायगड जिल्हा परिषद शाळा रहाटाडवाडी ता.तळा जि.रायगड
Language: Hindi
Subject: गणित > जोड़
Age: 6 - 7

संख्या ओळख

निर्मिती
श्री.प्रमोद दिगंबर मोरे सहशिक्षक
रायगड जिल्हा परिषद शाळा रहाटाडवाडी ता.तळा जि.रायगड

संख्या पाहा व जोड्या लावा

नऊ

दोन

पाच

सात

तीन

सहा

एक

आठ

चार

१०

दहा