W24_67_PTC GQVĐ Bài toán cộng (tiết 2)

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép cộng
Age: 6 - 7