Toán - Lớp 1A7 - Tuần 1 - Em ôn lại những gì đã học

Tập đếm so sánh
Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép cộng
Age: 6 - 7