แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

ให้นักเรียนปฏิบัติการติดตั้ง Personal Web Server ตามตัวอย่าง และบันทึกการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ลงในแบบบันทึกการปฏิบัติงานนี้เพื่อเป็นการจดบันทึกการปฏิบัติงาน
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > website01
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ
Age: 13 - 18
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
ให้นักเรียนปฏิบัติการติดตั้ง Personal Web Server ตามตัวอย่าง และบันทึกการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ลงในแบบบันทึกการปฏิบัติงานนี้เพื่อเป็นการจดบันทึกการปฏิบัติงาน
ให้นักเรียนพิมพ์หมายเลข 1 ลงในช่องที่นักเรียนเลือกในขณะติดตั้งและพิมพ์เลข0 ลงในช่องที่นักเรียนไม่ได้เลือกในขณะติดตั้งโปรแกรม
ในขั้นตอนนี้ นักศึกษาเลือกองค์ประกอบใดบ้าง
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
ให้นักเรียนปฏิบัติการติดตั้ง Personal Web Server ตามตัวอย่าง และบันทึกการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ลงในแบบบันทึกการปฏิบัติงานนี้เพื่อเป็นการจดบันทึกการปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนนี้นักเรียนเลือกติดตั้งโปรแกรมลงที่ Location ใด
ให้พิมพ์ข้อความ location ที่เลือกสำหรับการติดตั้งโปรแกรม ลงในช่องว่างโดยดูจากหน้าจอการติดตั้งของนักเรียน
ในขั้นตอนนี้ นักเรียนเลือกกดปุ่มไดบ้าง เพื่อให้ Web Server ทำงาน
ให้พิมพ์ตัวเลข ลงในช่องที่ตรงกับที่นักเรียนปฏิบัติในขั้นตอนการติดตั้ง