ใบงาน 2.3 การนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมใหม่

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > Design and technology
School grade: Thailand Thailand
00:00 00:00