ใบงานที่3.1 เรื่องการวางแผนการแก้ปัญหา

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > Design and technology
School grade: Thailand Thailand