ใบงานตัวอย่างการอบรม canva

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > Design and technology
Age: 13 - 14
W
A
T
E
R
E
T
E
T
P
B
G
R
F
D
D
S
O
O
D
W
O
N
D
E
G
H
M
D
O
G
G
I
R
O
A
R
D
U
Y
Start drawing!