1.1 งานกลุ่ม เจอสถานการณ์อย่างนี้ต้องทำอย่างไร

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13