ไพทอนบทที่3

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand

ข้อไหนเป็นจริงตอบTrueข้อไหนเป็นเท็จตอบfalse

ชื่อ

ชั้น

เลขที่