ไพทอนบทที่3

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
ข้อไหนเป็นจริงตอบTrueข้อไหนเป็นเท็จตอบfalse
ชื่อ
ชั้น
เลขที่