ใบงาน 3.2 การออกแบบวิธีแก้ปัญหา

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand