ใบงาน 2.2 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14

พิมพ์คำว่า "no"