ใบงาน 1.3 ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14