ใบงาน การแปลงข้อมูลเป็นภาพ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand