ใบงานที่ 6 เรื่อง โปรแกรม Scratch

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10