ใบงานที่ 4 แบบเลือกตอบ.1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand