ใบงานที่ 2.3 ป.6

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 11 - 12