ใบงานที่ 1.2 แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหา

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14